<
 Czarne Logo z Nazwiskiem Biernacki
NAZWA
LOKALIZACJA
POWIERZCHNIA
PROJEKT
REICHENBERGERSTRASSE
MODERNIZACJA KAMIENICY
BERLIN
3 279 m2
2018