<
 Czarne Logo z Nazwiskiem Biernacki
NAZWA
LOKALIZACJA
POWIERZCHNIA
PROJEKT
GRABOWSKI
OBIEKT LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWY
KUNOWICE
37 332 m2
2017