<
 Czarne Logo z Nazwiskiem Biernacki
NAME
LOCATION
BUILDING AREA
REALIZATION
PROMET CARGO
RENOVATION OF THE RAILWAY STATION INTO AN OFFICE FACILITY
KUNOWICE
2 000 m2
2015